Obowiązuje od 2015 roku i reguluje kwestie kształcenia oraz licencjonowania trenerów. Została podpisana przez 55 krajów zrzeszonych w UEFA. Konwencja trenerska ma na celu promowanie integracji europejskiej, a w szczególności swobodnego przepływu wykwalifikowanych trenerów, poprzez przyjęcie powszechnego systemu wzajemnego uznawania kształcenia w zakresie piłki nożnej na terenie związków członkowskich UEFA. 

Konwencja trenerska UEFA

SPRAWDŹ UCHWAŁY

  • Uchwała nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej,

  • Uchwała nr IV/71 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce,

  • Uchwała nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA.

Uchwały PZPN