Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej pilotażowo wprowadza w sezonie 2020/21 na zawodach klasy A,B oraz rozgrywkach młodzieżowych Junior A1, A2, B1, B2, WLT Starszych i Młodszych rozwiązanie w postaci kar wychowawczych za negatywne zachowania wobec sędziów.

Poniżej prezentujemy wyciąg z Regulaminu Rozgrywek ZZPN w sezonie 2020/21 oraz jego graficzną ilustrację.

UWAGA – system kar minutowych nie obowiązuje w rozgrywkach Pucharu Polski ZZPN.

Par 28. Regulaminu Rozgrywek ZZPN w sezonie 2020/21

W rozgrywkach na szczeblu „A” i „B” klasa oraz rozgrywkach Junior A1,A2,B1,B2, WLT Starszych i Młodszych, wprowadza się kary wykluczenia czasowego zgodnie z Art. 5 Przepisów Gry na sezon 2020/2021.

1. Kara wychowawczą „KW” stosowana jest w przypadku, gdy zawodnik dopuszcza się krytyki decyzji sędziów w którym to pojęciu mieszczą się zarówno ataki werbalne jak i czynne poprzez użycie gestu czy przedmiotu, karane napomnieniem (ŻK) (wymachiwanie rękoma, odkopnięcie piłki czy odrzucanie piłki jako element dezaprobaty dla decyzji sędziego, sarkastyczne oklaskiwanie itp.).

 

 

2. Wszystkie pozostałe przewinienia karane napomnieniem (ŻK) nie są objęte KW.

3. Sędzia sygnalizuje KW przez pokazanie zawodnikowi kary napomnienia (ŻK) i następnie jednoznaczne wskazanie obiema rękami miejsca odbywania kary KW (strefa techniczna winnego zawodnika).

4. Czas trwania KW wynosi 10 minut dla zawodów trwających 90 minut oraz 8 minut dla zawodów trwających mniej niż 90 minut (rozgrywki młodzieżowe).

5. Czas trwania KW rozpoczyna się w momencie wznowienia gry przez sędziego, po tym jak ukarany zawodnik opuścił pole gry.

6. Osobą odpowiedzialną za kontrolowanie czasu trwania KW jest sędzia asystent nr 1.

W przypadku braku asystentów osoba wyznaczona przez gospodarza zawodów.

7. Po zakończeniu KW zawodnik może powrócić na pole gry zza linii bocznej, po otrzymaniu zgody od sędziego, również, gdy piłka jest w grze.

8. Zawodnik, który odbywa karę KW może zostać wymieniony w tym czasie a zawodnik wchodzący może wejść na pole gry dopiero po upływie terminu KW (nie dotyczy to sytuacji, w której drużyna wykorzystała już wszystkie swoje dozwolone wymiany).

9. Jeżeli KW nie została zakończona z końcem pierwszej połowy (lub końcem drugiej połowy w przypadku, gdy będzie rozegrana jeszcze dogrywka) pozostałą jej część musi odbyć od początku drugiej połowy (dogrywki).

10. Zawodnik, który odbywał KW w momencie, gdy zawody zostały zakończone, może wziąć udział w serii rzutów z punktu karnego.

11. Zawodnik ukarany KW odbywa ją w strefie technicznej swojej drużyny.

12. Zawodnik, który popełnia przewinienie karane napomnieniem (ŻK) lub wykluczeniem (czerwona kartka) podczas odbywania KW, nie może brać udziału w pozostałej części zawodów i nie może zostać zastąpiony czy wymieniony przez innego zawodnika.

13. KW stosowane są wobec wszystkich zawodników (włącznie z bramkarzem) jednak nie stosuje się ich w przypadku przewinień karanych napomnieniem (ŻK) popełnionych przez zawodnika rezerwowego lub wymienionego.

14. W przypadku udzielenia KW bramkarzowi jego miejsce na okres odbywania kary zajmuje wyznaczony przez kapitana drużyny zawodnik pola gry.

15. Fakt udzielenia KW sędzia opisuje w załączniku protokołu meczowego.

16. Zawodnik ukarany KW w okresie jej trwania traktowany jest jako biorący udział w grze i z tego powodu nie można przerwać zawodów wskutek zdekompletowania drużyny. System został przetestowany w sezonach 2017/18 i 2018/19 w ligach niższego szczebla w Anglii. Poniższe statystyki przedstawiają jego pozytywne skutki:

– Odnotowano spadek liczby negatywnych zachowań o 38% a także mniejszą ilość zdarzeń powodujących otrzymanie kolejnego zawieszenia w trakcie meczu – gracze po otrzymaniu pierwszego „opamiętywali się” i do następnych incydentów dochodziło coraz rzadziej.

– Badanie przeprowadzone na grupie 1400 osób pokazało, że 72 % zawodników, 77 % trenerów i 84 % sędziów opowiada się za wprowadzeniem na stałe tego rozwiązania

– Test wypadł zdecydowanie pozytywnie, odnotowano polepszenie zachowania uczestników dnia meczowego; sami piłkarze przyznają, że stali się dzięki temu bardziej samo zdyscyplinowani wiedząc, że mogą osłabić drużynę, zwiększył się również ich wpływ na zapobieganie negatywnym zachowaniom innych kolegów z drużyny.

 

Zarząd KS ZZPN dziękuje Zarządowi ZZPN, Wydziałowi Dyscypliny, Wydziałowi Szkolenia oraz Wydziałowi Gier i Ewidencji za pomoc i zrozumienie w jego wdrażaniu. Mamy nadzieję, że powyższe rozwiązanie pozwoli ograniczyć negatywne zachowania wobec sędziów. Jednocześnie z uwagi na jego dotkliwość prosimy arbitrów o rozważne jego stosowanie.