Uchwała nr r III/29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA.

KSZTAŁCENIE TRENERÓW

INSTRUKCJA PZPN24

Kurs UEFA C                    

Kursy UEFA C organizowane są przez  Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. Wnioski należy składać poprzez platformę PZPN24 dostępną pod adresem www.pzpn24.pzpn.pl. 

O przyjęciu na kurs UEFA C decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Koszt: 1000 zł.

Czas trwania: ~3 miesiące/ 4 sesje

APLIKUJ NA KURS

Wydział Szkolenia ZZPN zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą kursów trenerskich UEFA skierowanych do trenerów stawiających swoje pierwsze kroki w zawodzie jak również do trenerów podnoszących swoje kwalifikacje. Złóż wniosek na kurs zakładając konto z profilem trenera na portalu PZPN24. Do poprawnego działania niezbędne jest uzupełnienie wszystkich danych osobowych i zdjęcia.

Następnie przygotuj wymagane dokumenty w formie skanów m.in.: 

  • zaświadczenie o niekaralności KRK

  • świadectwo szkoły średniej lub dyplom uczelni wyższej

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do kursu

  • certyfikaty: podstawowy Pierwsza Pomoc przedmedyczna oraz Safegaurding UEFA   

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz wsparcia zachęcamy do kontaktu.

Kurs UEFA B w Szczecinie

Kursy UEFA B organizowane są przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. Wnioski należy składać poprzez platformę PZPN24 dostępną pod www.pzpn24.pzpn.pl.

O przyjęciu na kurs UEFA B decyduje wynik egzaminu wstępnego.

 

Koszt: 2500 zł.

Czas trwania: ~6 miesięcy/ 8 sesji

APLIKUJ NA KURSY

Jak założyć konto na PZPN24 ?

Kurs UEFA A w Szczecinie

Kursy UEFA A organizowane są przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. Wnioski należy składać poprzez platformę PZPN24 dostępną pod www.pzpn24.pzpn.pl.

O przyjęciu na kurs UEFA  A decyduje wynik egzaminu wstępnego. 

UWAGA ! Kandydat na kurs musi posiadać ważną licencję UEFA B oraz minimum 1 rok stażu w dniu złożenia wniosku (data na dyplomie UEFA B).

Oświadczenie uczestnika rekrutacji na kurs UEFA A 

 

Koszt: 4000 zł.

Czas trwania: ~9 miesięcy/ 9 sesji