Formy współpracy

 

W nowej formule w ramach Mobilnej Akademii Młodych Orłów prowadzone będą standardowe szkolenia dla Trenerów w powiatach, za które będzie można uzyskać punkty niezbędne do przedłużenia licencji trenerskiej, jednak ich liczba została ograniczona do jednego spotkania w tygodniu.

Z dużym zainteresowaniem oraz aprobatą  środowiska trenerskiego spotkała się inicjatywa wizyt edukacyjnych, które są realizowane na zaproszenie konkretnej szkółki lub Trenera (obserwacja zajęć treningowych + rozmowa z Trenerami). Wizyty mają tylko i wyłącznie charakter edukacyjny tzn. mają pomóc trenerom w podnoszeniu swojego warsztatu pracy.

Obecnie proponujemy również spotkania z rodzicami młodych piłkarzy podczas których poruszane będą tematy dotyczące m.in. psychoedukacji dzieci. Celem spotkania jest zwiększenie świadomości sportowej rodziców oraz zaprezentowanie metod jakimi rodzice mogą wspierać swoje dzieci.

 

 

1. KLASYCZNE SZKOLENIE (1 pkt. dla uczestnika do przedłużenia licencji trenerskiej)

- Szkolenie teoretyczne zintegrowane z warsztatami

- Trening pokazowy

- Gra selekcyjna

 

2. WIZYTA EDUKACYJNA

- Obserwacja treningów

- Omówienie treści zajęć z trenerem prowadzącym oraz trenerami klubowymi

- Wsparcie metodyczno – coachingowe (analiza mocnych stron oraz deficytów)

- Asystowanie w treningu

- Trening pokazowy trenerów Mobilnej AMO 

 

3. SZKOLENIE PSYCHOEDUKACJA DLA RODZICÓW

- Zagadnienia psychologiczne związane ze szkoleniem młodych sportowców

- Rola rodzica w procesie rozwoju szkolenia piłkarza

- Wzrost świadomości sportowej rodziców

- Budowanie relacji na linii rodzic-trener

- Rodzic jako autorytet

 

 

Trenerzy Mobilnego AMO posiadają cały niezbędny sprzęt multimedialny oraz sportowy do przeprowadzenia szkoleń oraz warsztatów. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z wyżej wymienionych form pomocy.

 

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt z trenerami.

 

 

 

 

Trenerzy

 

 

ŁUKASZ BORGER

Trener Mobilnej Akademii Młodych Orłów

lukasz.borger@pzpn.pl

+48 510 877 264

 

 

 

 

 

MATEUSZ KOWALCZYK 

Trener Mobilnej Akademii Młodych Orłów

mateusz.kowalczyk@pzpn.pl

+48 501 557 348

Mobilna Akademia Młodych Orłów w Zachodniopomorskim