UWAGA! w sprawie wymiany uprawnień trenerskich wydanych przed 23 sierpnia 2013 roku oraz uznania wcześniejszych kompetencji trenerskich prosimy o zapoznanie z Art. 6 i 7 uchwały PZPN.

ZŁÓŻ WNIOSEK

O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE LICENCJI

Wniosek o wydanie/przedłużenie licencji trenerskiej składamy elektronicznie w systemie PZPN24. Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku jest m.in. aktualne (180 dni) zaświadczenie o niekaralności KRK oraz uczestnictwo w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN, Wojewódzki ZPN - minimum 15 h z 3 ostatnich lat (maksimum 5 pkt/godzin w trybie on-line).

Na swoim koncie PZPN24 trenerzy mają możliwość podglądu liczby godzin uzyskanych        z poszczególnych wydarzeń.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą PZPN opłaty za licencje w trybie ZWYCZAJNYM /NADZWYCZAJNYM wynoszą odpowiednio:

Dane do przelewu – za wydanie/przedłużenie licencji:


Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie ul. Pocztowa 30/12,
Bank PeKaO S.A. Szczecin nr rachunku:
87 1240 3813 1111 0011 1032 1029
W tytule: Nazwisko i imię – opłata za licencję UEFA C/B - tryb zwyczajny/nadzwyczajny.

Jak otrzymać/przedłużyć licencję na PZPN24 ?

PRZEPISY

ZŁÓŻ WNIOSEK

O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE LICENCJI

INSTRUKCJA PZPN24

INSTRUKCJA PZPN24